Efektywnie działająca kontrola wewnętrzna obejmująca sprawny obieg dokumentów nie tylko zapewnia prawidłowe funkcjonowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej, ale także istotnie ogranicza powstawanie (patologicznych?)zjawisk defraudacji i kradzieży w przedsiębiorstwach. Przejrzyste systemy kontroli wewnętrznej znacznie ułatwiają nadzór nad przedsiębiorstwem ze strony Zarządu, właścicieli i Rad Nadzorczych.

Wspieramy naszych klientów w doskonaleniu systemów kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

W ramach usług z zakresu Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dokumentów proponujemy:

Projektowanie systemów kontroli wewnętrznej

Organizację systemów rachunkowości, obiegu dokumentów i Polityk Rachunkowości

Przegląd i usprawnienie istniejących systemów kontroli wewnętrznej

Pomoc w przygotowaniu i organizacji inwentaryzacji zapasów oraz inwentaryzacji środków trwałych

Dla przedsiębiorstw rozwijających się proponujemy dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do nowych wymogów formalnych i zwiększonej skali działalności.
Dla nowo powstałych organizacji projektujemy kontrolę wewnętrzną od podstaw.