Prowadzenie dokumentacji kadrowej

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów

Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy

Przygotowanie świadectw pracy

Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń

Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych

Przygotowanie deklaracji ZUS

Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA

Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych