Nadzór księgowy to usługa przeznaczona dla firm, które prowadzą księgowość we własnym zakresie i które chcą skorzystać z merytorycznego wsparcia zapewniającego bieżącą weryfikację poprawności realizowanych procesów księgowych. Usługa ta może mieć charakter czasowego zastępstwa głównego księgowego lub stałego wsparcia osób prowadzących działalność gospodarczą, które realizują funkcje księgowe we własnym zakresie.

Nadzór księgowy odbywa się w siedzibie firmy Klienta, gdzie są przechowywane dokumenty. Praca zespołu finansowego Klienta jest nadzorowana przez osobę z zewnątrz posiadającą niezbędne kwalifikacje merytoryczne.