Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych

Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych

Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń

Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień.